Komitet organizacyjny

Organizatorzy konkursu Bóbr w Polsce:

  • Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń – WMiI UMK
  • Learnetic, Gdańsk
  • Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI)

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:

  • Maciej M Sysło (WMiI UMK, UWr)
  • Anna Beata Kwiatkowska (WMiI UMK, OKP-PTI)
  • Sebastian Ruszkowski (WMiI UMK)
  • Bartosz Bieganowski (WMiI UMK)

Współorganizatorzy wcześniejszych edycji Konkursu (do 2014 roku):
WMiI UMK, Firma VULCAN, OKP-PTI, UCNTN UMK w Toruniu
Sponsorzy nagród: OFEK w Poznaniu, Intel i YDP oraz wydawnictwa: Hellion, PWN, GWO, WNT, WSiP.

Szczególne podziękowania za dotychczasową pomoc organizacyjną kierujemy do:
Mariusza Białasa (Vulcan), Michała Dudkiewicza (WMiI, OKP-PTI), Macieja Pańki (UCNTN, OKP-PTI), Pawła Wojdyło (UCNTN, OKP-PTI), Miłosza Kuźmy (UCNTN).