Warunki techniczne

Konkurs Bóbr odbywa się w szkołach w obecności opiekunów. W 2015 roku zmieniono sposób przeprowadzania konkursu – technologię tworzoną w Adobe Air zastąpiono taką, która umożliwia przeniesienie konkursu w całości do Internetu i rozwiązywanie go również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Zmiana ta znacznie ułatwiła przygotowanie zawodów od strony technicznej oraz zbieranie wyników.

Do prawidłowego uruchomienia Konkursu Bóbr wymagane jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz z włączonymi protokołami TLS (1.0, 1.2, 1.3).

Lista wspieranych przeglądarek internetowych:

 • Chrome od wersji 1.7 wzwyż,
 • Firefox od wersji 4.0 wzwyż,
 • Internet Explorer od wersji 9 wzwyż,
 • Safari od wersji 5.0 wzwyż iOS Safari od wersji 7,
 • Android ICS Browser od wersji 4.0.

Wspierane systemy operacyjne:

 • Windows 7, 8, 10
 • Apple Mac OSx, IOS,
 • Android w wersjach: 4.1, 4.2 i 4.4, 5.0, 5.1,
 • Linux.

Uwaga! Windows XP i Windows Vista nie są już wspierane przez Microsoft, w związku z czym nie możemy zagwarantować pełnego wspierania tych systemów. Jednak przy zainstalowanej najnowszej wersji przeglądarki (Firefox lub Chrome) konkurs powinien działać poprawnie. Zachęcamy do sprawdzenia tego podczas konkursu próbnego.

Przeglądarki internetowe, które nie są wspierane:

 • Opera (wszystkie wersje),
 • Internet Explorer poniżej wersji 9,
 • Przeglądarka Edge (z systemu Windows 10).

W przypadku przerwania połączenia z Internetem uczeń nie traci dotychczasowych wyników i po ponownym zalogowaniu się może kontynuować rozwiązywanie zadań, o ile zmieści się w czasie trwania konkursu.

Czynności rejestracyjne:

 1. W pierwszym kroku należy założyć konto nauczyciela w witrynie www.mCourser.pl i je aktywować.
  Uwaga: Nie jest ważna rejestracja z ubiegłych lat konkursu. Nauczyciel już zarejestrowany na platformie www.mCourser.pl nie powinien rejestrować się ponownie.
 2. Następnie należy zarejestrować szkołę.
  Uwaga: Aby administrować jeszcze jedną szkołą, nauczyciel musi zarejestrować się ponownie. Drugie konto można zarejestrować z tym samym adresem e-mail.

  1. Użytkownik witryny z uprawnieniami nauczyciela powinien przejść do zakładki “Moja szkoła” i wybrać przycisk “Zarejestruj swoją szkołę”. Następnie w publicznej bazie danych należy wyszukać swoją szkołę.
  2. Jeśli znaleziona w bazie szkoła ma status “Niezarejestrowany”, użytkownik powinien zarejestrować się jako administrator i poczekać na akceptację administratora witryny.
  3. Jeśli znaleziona w bazie szkoła ma status “Aktywny”, użytkownik powinien wybrać przycisk „Dołącz” i poczekać na akceptację administratora szkoły.
  4. Jeśli szkoły nie znaleziono w bazie, użytkownik może zarejestrować nową szkołę. W tym celu należy uzupełnić dane szkoły i poczekać na akceptację szkoły przez administratora witryny.
  5. Jeśli szkoła została już zarejestrowana, a użytkownik występuje jako drugi i kolejny opiekun w szkole, powinien dopisać się jako administrator do zarejestrowanej szkoły. Taką operację może wykonać obecny administrator szkoły.
 3. Uczniowie danej szkoły, którzy będą brali udział w Konkursie, muszą założyć konta typu „Uczeń” na platformie www.mCourser.pl, a następnie dodać je do szkoły. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki “Moja szkoła” i wybrać przycisk “Dołącz do szkoły”, a następnie:
  1. jeżeli administrator szkoły udostępnił kod, należy wpisać go w polu “Kod” i wybrać przycisk “Dołącz”;
  2. jeżeli kod nie został przydzielony, należy znaleźć szkołę w bazie, dołączyć do niej i poczekać na akceptację administratora szkoły. Uwaga: Uczeń już zarejestrowany na platformie nie powinien rejestrować się ponownie.
 4. W kolejnym kroku należy zarejestrować szkołę w konkursie. W zakładce “Konkursy” nauczyciel powinien wybrać przycisk „Dołącz” przy Konkursie Bóbr i poczekać na akceptację organizatora konkursu.
 5. Następnie należy dodać uczniów do konkursu. W zakładce “Konkursy” nauczyciel powinien wybrać opcję “Zarządzaj użytkownikami” i dodać użytkowników do konkursu.
 6. Zaleca się sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie zostali dodani do konkursu. Uczniowie powinni zalogować się na swoje konta w witrynie www.mcourser.pl i w zakładce “Konkursy” sprawdzić, czy zostali dodani do konkursu.
 7. W czasie trwania konkursu należy nadzorować jego przebieg i upewnić się, że uczniowie rozwiązują test samodzielnie.

Czynności bezpośrednio przed i w czasie konkursu:

Każdy uczestnik konkursu ma komputer do swojej wyłącznej dyspozycji. Zalecane jest zalogowanie się w witrynie www.mCourser.pl możliwie wcześnie przed rozpoczęciem konkursu. O wyznaczonej godzinie na platformie www.mCourser.pl przycisk “Rozpocznij”, znajdujący się w zakładce “Konkursy” przy Konkursie Bóbr, stanie się aktywny (po odświeżeniu strony) i uczniowie będą mogli przystąpić do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursu.
Należy zwrócić uwagę na upływający czas. Konkurs rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie dla każdego uczestnika.
Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani utracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu się uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do godziny zakończenia konkursu. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie.