Kontakt

Sprawy ogólne

Problemy z rejestracją i uruchomieniem konkursu

Uwaga: Przesyłając zgłoszenie na skrzynkę „service@learnetic.com” prosimy o dopisanie nazwy użytkownika i pełnej nazwy szkoły, której zgłoszenie dotyczy. Dziękujemy.

Informacje marketingowe (patronaty, promocja konkursu itd.)