Zasady organizacji konkursu Bóbr-MAP w roku szkolnym 2020/2021

 1. Konkurs Bóbr-MAP trwa jedną godzinę zegarową. Uczniowie rozwiązują zadania w szkole pod nadzorem nauczyciela.
 2. Konkurs składa się z 24 zadań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 8 zadań w każdej grupie.
 3. Czas rozwiązywania zadań to 60 minut od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu. Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani stracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu się uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do upłynięcia pełnej godziny od startu konkursu. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie na bieżąco.
 4. Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób:
  a. na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty,
  b. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
  c. za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
  d. za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
  e. maksymalna liczba punktów to 120.
 5. Pozostałe zasady określa Regulamin konkursu.