Komitet organizacyjny

Organizatorzy konkursu Bóbr w Polsce:

- Wydział Matematyki i Informatyki UMK, Toruń – WMiI UMK
- Learnetic SA, Gdańsk
- Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego (OKP-PTI)

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu:

- Maciej M Sysło (Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki)
- Anna Beata Kwiatkowska (WMiI UMK, OKP-PTI)
- Marta Jadwiga Burzańska (WMiI UMK)

- Bartosz Bieganowski (WMiI UMK, MIM UW)
- Sebastian Ruszkowski (WMiI UMK)
- Sylwia Jędrzejewska (ULO w Toruniu)

Współorganizatorzy wcześniejszych edycji Konkursu (do 2014 roku):
WMiI UMK, Firma VULCAN, OKP-PTI, UCNTN UMK w Toruniu
Sponsorzy nagród: OFEK w Poznaniu, Intel i YDP oraz wydawnictwa: Helion, WN PWN, GWO, WNT, WSiP.

Szczególne podziękowania za dotychczasową pomoc organizacyjną kierujemy do:
Mariusza Białasa (Vulcan), Michała Dudkiewicza (WMiI, OKP-PTI), Macieja Pańki (UCNTN, OKP-PTI), Pawła Wojdyło (UCNTN, OKP-PTI), Miłosza Kuźmy (UCNTN).