O zadaniach

Każdy Konkurs Bóbr składa się z 24 pytań (15 – Skrzat) podzielonych na trzy grupy ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie. Wynik obliczany jest w następujący sposób:

  • na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty (15 – Skrzat),
  • za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
  • za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
  • za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
  • maksymalna liczba punktów to 120 (75 – Skrzat).

Zapraszamy Państwa do zapoznania się i rozwiązywania zadań archiwalnych. Ich wersja interaktywna jest dostępna na darmowej platformie e-learningowej dzwonek.pl, żeby uzyskać dostęp wystarczy się zarejestrowaćzalogować (rejestracja jest również warunkiem koniecznym do udziału w tegorocznym konkursie).