Warunki techniczne i rejestracja

Konkurs Bóbr-MAP odbywa się w szkołach w obecności nauczycieli (opiekunów).

Do prawidłowego uruchomienia Konkursu  jest wymagane, aby na komputerze lub urządzeniu mobilnym była zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz z włączonymi protokołami TLS (1.0, 1.2, 1.3).

Lista wspieranych przeglądarek internetowych:

 • Google Chrome – od wersji 32, oraz wyższe wersje
 • Mozilla Firefox – od wersji 27, oraz wyższe wersje
 • Apple Safari od wersji 8 wzwyż
 • Microsoft Edge

Wspierane systemy operacyjne:

 • Microsoft Windows – wersje 7,8,8.1,10 i wyższe (Chrome, Firefox, Edge);
 • Apple Mac OSx – od wersji 10.8 i wyższe (Safari)
 • Apple iOS – od wersji 7.1.2 (Safari); 
 • Google Android 8, 9, 10, 11 (Chrome i Edge);
 • Linux (Chrome i Firefox)

Uwaga!

Aby zapewnić poprawne działanie ćwiczeń polegających na przeciąganiu elementów i rysowaniu, niekiedy w przypadku systemu Microsoft Windows konieczne jest ręczne aktywowanie funkcji dotykowych w przeglądarce.

Przeglądarki internetowe, które nie są wspierane:

 • Opera (wszystkie wersje),
 • Internet Explorer poniżej wersji 10,

W przypadku przerwania połączenia z Internetem uczeń nie traci dotychczasowych wyników i po ponownym zalogowaniu się może kontynuować rozwiązywanie zadań, o ile zmieści się w czasie trwania konkursu.

Czynności rejestracyjne:

Uwaga. Nie jest ważna rejestracja sprzed 2015 roku natomiast wszystkie konta użytkowników rejestrowane od 2015, zarówno uczniów jak i nauczycieli z poprzednich konkursów pozostają ważne i nie należy zakładać ich ponownie na platformie. Ważna pozostaje także rejestracja szkoły. Nie trzeba ponownie rejestrować jej na platformie. Konieczne jest natomiast zgłoszenie szkoły oraz, w drugiej kolejności uczniów, do konkursu Bóbr-MAP.

 1. W pierwszym kroku należy założyć konto nauczyciela w witrynie www.dzwonek.pl i je aktywować po otrzymaniu maila pod podanym przy rejestracji adresem poczty elektronicznej.
 2. Następnie należy zarejestrować szkołę.
  Uwaga: Aby administrować jeszcze jedną szkołą w Konkursie, nauczyciel musi zarejestrować się ponownie. Drugie konto można zarejestrować z tym samym adresem e-mail.

  1. Użytkownik witryny z uprawnieniami nauczyciela powinien przejść do zakładki Moja szkoła i wybrać przycisk Zarejestruj swoją szkołę. Następnie w publicznej bazie danych należy wyszukać swoją szkołę.
  2. Jeśli znaleziona w bazie szkoła ma status Niezarejestrowany, użytkownik powinien zarejestrować się jako administrator Konkursu w tej szkole i poczekać na akceptację rejestracji przez administratora witryny.
  3. Jeśli znaleziona w bazie szkoła ma status Aktywny, użytkownik powinien wybrać przycisk Dołącz i poczekać na akceptację administratora szkoły.
  4. Jeśli szkoły nie znaleziono w bazie, użytkownik może zarejestrować nową szkołę. W tym celu należy uzupełnić dane szkoły i poczekać na akceptację rejestracji szkoły przez administratora witryny.
  5. Jeśli szkoła została już zarejestrowana, a użytkownik występuje jako drugi i kolejny opiekun w szkole, powinien zostać dopisany jako administrator Konkursu do zarejestrowanej szkoły. Taką operację może wykonać obecny administrator Konkursu w szkole.
 3. Uczniowie danej szkoły, którzy będą brali udział w Konkursie  Bóbr-MAP, muszą założyć konta typu Uczeń na platformie www.dzwonek.pl, a następnie dodać je do szkoły. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Moja szkoła i wybrać przycisk Dołącz do szkoły, a następnie:
  1. jeżeli administrator Konkursu w szkole udostępnił kod, należy wpisać go w polu Kod i wybrać przycisk Dołącz;
  2. jeżeli kod nie został przydzielony, należy znaleźć szkołę w bazie, dołączyć do niej i poczekać na akceptację administratora Konkursu w szkole. Uwaga: Uczeń już zarejestrowany na platformie Dzwonek.pl nie powinien rejestrować się ponownie.
 4. W kolejnym kroku należy zarejestrować szkołę w konkursie. W zakładce Konkursy nauczyciel powinien wybrać przycisk Dołącz przy konkursie Bóbr-MAP i poczekać na akceptację organizatora konkursu.
 5. Następnie należy dodać uczniów do konkursu. W zakładce Konkursy nauczyciel powinien wybrać opcję Zarządzaj użytkownikami i dodać użytkowników do konkursu.
 6. Zaleca się sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie zostali dodani do konkursu Bóbr-MAP. Uczniowie powinni zalogować się na swoje konta w witrynie www.dzwonek.pl i w zakładce Konkursy sprawdzić, czy zostali dodani do konkursu.

Dostępny jest również interaktywny samouczek, traktujący o rejestracji w konkursach na platformie.

Czynności bezpośrednio przed i w czasie konkursu:

Każdy uczestnik konkursu ma komputer lub urządzenie mobilne do swojej wyłącznej dyspozycji. Zalecane jest zalogowanie się w witrynie www.dzwonek.pl możliwie wcześnie przed rozpoczęciem konkursu. O wyznaczonej godzinie rozpoczęcia konkursu na platformie www.dzwonek.pl przycisk Rozpocznij, znajdujący się w zakładce Konkursy przy Konkursie Bóbr-MAP, stanie się aktywny (po odświeżeniu strony) i uczniowie będą mogli przystąpić do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursu.
Należy zwrócić uwagę na upływający czas. Konkurs rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie dla każdego uczestnika i trwa 60 minut.
Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani utracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu się uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do godziny zakończenia konkursu. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie.

W czasie trwania konkursu nauczyciel powinien nadzorować jego przebieg i upewnić się, że uczniowie rozwiązują test samodzielnie.