Warunki techniczne i rejestracja

Warunki techniczne i rejestracja (pobierz PDF)

Konkurs Bóbr odbywa się w szkołach w obecności opiekunów. Od 2015 roku  konkurs w całości przebiega w Internecie, dzięki czemu jest możliwe również rozwiązywanie zadań konkursowych za pomocą urządzeń mobilnych.

W konkursie w kategorii Skrzat zaleca się, by każdy komputer lub urządzenie mobilne były wyposażone w słuchawki, gdyż ze względu na kłopoty uczniów z szybkim czytaniem mają oni możliwość odsłuchania treści zadań.

Do prawidłowego uruchomienia Konkursu Bóbr jest wymagane, aby na komputerze lub urządzeniu mobilnym była zainstalowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptów JavaScript oraz z włączonymi protokołami TLS (1.0, 1.2, 1.3).

Lista wspieranych przeglądarek internetowych:

 • Chrome (4 ostatnie oficjalnie wydane wersje)
 • Firefox (4 ostatnie oficjalnie wydane wersje)
 • Przeglądarka Edge (4 ostatnie oficjalnie wydane wersje)
 • Safari (4 ostatnie oficjalnie wydane wersje)

Wspierane systemy operacyjne:

 • Windows od wersji 10 (Chrome, Firefox, Edge),
 • Apple Mac OS od wersji 11 (Safari, Chrome, Firefox),
 • iOS od wersji 15 (Safari, Chrome, Firefox),
 • Android od wersji 9 (Chrome i Edge),
 • Linux (Chrome i Firefox)

Uwaga! Systemy operacyjne Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 i 8.1 nie są już wspierane przez firmę Microsoft, w związku z czym Organizatorzy nie mogą zagwarantować prawidłowego działania aplikacji konkursowej dla tych systemów. Jednak przy zainstalowanej najnowszej wersji przeglądarki Firefox lub Chrome konkurs powinien przebiegać poprawnie również w środowiskach wspieranych przez te systemy operacyjne. Zachęcamy do sprawdzenia tego podczas konkursu próbnego.

Przeglądarki internetowe, które nie są wspierane:

 • Opera (wszystkie wersje),
 • Internet Explorer poniżej wersji 10,

W przypadku przerwania połączenia z Internetem uczeń nie traci dotychczasowych wyników i po ponownym zalogowaniu się może kontynuować rozwiązywanie zadań, o ile zmieści się w czasie trwania konkursu.

Czynności rejestracyjne:

Uwaga. Nie jest ważna rejestracja sprzed 2015 roku natomiast wszystkie konta użytkowników rejestrowane od 2015, zarówno uczniów jak i nauczycieli z poprzednich konkursów pozostają ważne i nie należy zakładać ich ponownie na platformie. Ważna pozostaje także rejestracja szkoły. Nie trzeba ponownie rejestrować jej na platformie. Konieczne jest natomiast zgłoszenie szkoły oraz, w drugiej kolejności uczniów, do nowej edycji konkursu Bóbr.

 1. W pierwszym kroku należy założyć konto nauczyciela w witrynie www.dzwonek.pl i je aktywować po otrzymaniu maila pod podanym przy rejestracji adresem poczty elektronicznej.
 2. Następnie należy zarejestrować szkołę.
  Uwaga: Aby administrować jeszcze jedną szkołą w Konkursie, nauczyciel musi zarejestrować się ponownie. Drugie konto można zarejestrować z tym samym adresem e-mail.

  1. Użytkownik witryny z uprawnieniami nauczyciela powinien przejść do zakładki Moja szkoła i wybrać przycisk Zarejestruj swoją szkołę. Następnie w publicznej bazie danych należy wyszukać swoją szkołę.
  2. Jeśli znaleziona w bazie szkoła ma status Niezarejestrowany, użytkownik powinien zarejestrować się jako administrator Konkursu w tej szkole i poczekać na akceptację rejestracji przez administratora witryny.
  3. Jeśli znaleziona w bazie szkoła ma status Aktywny, użytkownik powinien wybrać przycisk Dołącz i poczekać na akceptację administratora szkoły.
  4. Jeśli szkoły nie znaleziono w bazie, użytkownik może zarejestrować nową szkołę. W tym celu należy uzupełnić dane szkoły i poczekać na akceptację rejestracji szkoły przez administratora witryny.
  5. Jeśli szkoła została już zarejestrowana, a użytkownik występuje jako drugi i kolejny opiekun w szkole, powinien zostać dopisany jako administrator Konkursu do zarejestrowanej szkoły. Taką operację może wykonać obecny administrator Konkursu w szkole.
 3. Uczniowie danej szkoły, którzy będą brali udział w Konkursie, muszą założyć konta typu Uczeń na platformie www.dzwonek.pl, a następnie dodać je do szkoły. Aby to zrobić, należy przejść do zakładki Moja szkoła i wybrać przycisk Dołącz do szkoły, a następnie:
  1. jeżeli administrator Konkursu w szkole udostępnił kod, należy wpisać go w polu Kod i wybrać przycisk Dołącz;
  2. jeżeli kod nie został przydzielony, należy znaleźć szkołę w bazie, dołączyć do niej i poczekać na akceptację administratora Konkursu w szkole. Uwaga: Uczeń już zarejestrowany na platformie Dzwonel.pl nie powinien rejestrować się ponownie.
 4. W kolejnym kroku należy zarejestrować szkołę w konkursie. W zakładce Konkursy nauczyciel powinien wybrać przycisk Dołącz przy odpowiednim etapie Konkursu Bóbr i poczekać na akceptację organizatora konkursu.
 5. Następnie należy dodać uczniów do konkursu. W zakładce Konkursy nauczyciel powinien wybrać opcję Zarządzaj użytkownikami i dodać użytkowników do konkursu.
 6. Zaleca się sprawdzenie, czy wszyscy uczniowie zostali dodani do konkursu. Uczniowie powinni zalogować się na swoje konta w witrynie www.dzwonek.pl i w zakładce Konkursy sprawdzić, czy zostali dodani do konkursu.

Przygotowaliśmy dla Państwa film instruktażowy, w którym krok po kroku pokazujemy, jak zarejestrować szkołę i dodać uczniów do konkursu.

Dostępny jest również interaktywny samouczek, traktujący o rejestracji w konkursach na platformie.

Czynności bezpośrednio przed i w czasie konkursu:

Każdy uczestnik konkursu ma komputer lub urządzenie mobilne do swojej wyłącznej dyspozycji. Zalecane jest zalogowanie się w witrynie www.dzwonek.pl możliwie wcześnie przed rozpoczęciem konkursu. O wyznaczonej godzinie rozpoczęcia konkursu na platformie www.dzwonek.pl przycisk Rozpocznij, znajdujący się w zakładce Konkursy przy Konkursie Bóbr, stanie się aktywny (po odświeżeniu strony) i uczniowie będą mogli przystąpić do samodzielnego rozwiązywania zadań konkursu.
Należy zwrócić uwagę na upływający czas. Konkurs rozpoczyna się punktualnie o wyznaczonej godzinie. Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie dla każdego uczestnika.
Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani utracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu się uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do godziny zakończenia konkursu. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie.

W czasie trwania konkursu nauczyciel powinien nadzorować jego przebieg i upewnić się, że uczniowie rozwiązują test samodzielnie.