Zasady organizacji zawodów

 1. Konkurs Bóbr trwa jedną godzinę zegarową dla każdej grupy wiekowej. Uczniowie rozwiązują zadania w szkole pod nadzorem nauczyciela.
 2. Konkurs składa się:
  1. dla kategorii Skrzat – z 15 zadań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 5 zadań w każdej grupie;
  2. dla kategorii Beniamin, Junior i Senior – z 24 zadań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 8 zadań w każdej grupie.
 3. Do konkursu może przystąpić tylu uczniów, ile jest w danej szkole komputerów i dostępnych urządzeń mobilnych, na których prawidłowo działa środowisko konkursu. W przypadku większej liczby uczniów szkoła może przeprowadzić wewnętrzne eliminacje na własnych zasadach.
 4. Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie od godziny rozpoczęcia konkursu dla każdego uczestnika. Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani stracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu się uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do upłynięcia pełnej godziny od startu konkursu. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie na bieżąco.
 5. Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób:
  1. na starcie uczeń otrzymuje 15 punktów w kategorii Skrzat i 24 punkty w pozostałych kategoriach,
  2. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
  3. za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
  4. za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności zadania,
  5. maksymalna liczba punktów to 75 w kategorii Skrzat i 120 w pozostałych kategoriach.
 6. Pozostałe zasady określa Regulamin Konkursu.