Zasady organizacji zawodów

Zasady organizacji zawodów 2016

 1. Dla każdej grupy wiekowej Konkurs Bóbr trwa jedną godzinę zegarową i składa się z 24 pytań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie.
 2. Do konkursu może przystąpić tylu uczniów, ile jest w danej szkole komputerów i dostępnych urządzeń mobilnych, na których prawidłowo działa środowisko konkursu. W przypadku większej liczby uczniów szkoła może przeprowadzić wewnętrzne eliminacje na własnych zasadach.
 3. Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie od godziny rozpoczęcia konkursu dla każdego uczestnika niezależnie. Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani stracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do upłynięcia pełnej godziny. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie na bieżąco.
 4. Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób:
  1. na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty,
  2. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
  3. za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
  4. za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje –0,75, –1 lub –1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
  5. maksymalna liczba punktów to 120.
 5. Pozostałe zasady określa Regulamin Konkursu.