Ogłoszenie – Bóbr 2017 zmiany

W organizacji XII edycji Konkursu Bóbr w roku szkolnych 2017/2018 zaszły następujące zmiany:

  1. W związku ze zmianą struktury szkół, zaszły zmiany w przyporządkowaniu klas do kategorii Junior – w tej kategorii występują: klasa VII szkoły podstawowej oraz klasy II i III gimnazjum. Przyporządkowanie klas do kategorii Skrzat i Benjamin nie uległo zmianie. W kategorii Senior mogą startować uczniowie z wszystkich szkół ponadpodstawowych. Patrz pkt 5 Regulaminu Konkursu.
  2. Zmniejszono liczbę zadań w kategorii Skrzat do 15. Patrz pkt. 2 i 5 Zasad organizacji zawodów w roku szkolnym 2017/2018.
  3. Do zadań w kategorii Skrzat wprowadzono dodatkowo odczytywanie treści zadań przez lektora. Zaleca się więc, by w tym przypadku komputery i urządzenia mobilne wykorzystywane w Konkursie były wyposażone w słuchawki.
  4. Skrócono czas oczekiwania na wyniki konkursu. Patrz pkt 9 Regulaminu Konkursu.

Skorygowano niejasności i wprowadzono wiele uściśleń w Regulaminie KonkursuZasadach organizacji zawodów w roku szkolnym 2017/2018 oraz w Warunkach technicznych, polecamy więc nauczycielom szczegółową lekturę tych dokumentów, które są dostępne również w formacie pdf, można je więc wydrukować w czytelnej postaci.

Pliki PDF: