Informacja dotycząca punktowania zadań w konkursie próbnym 2017

W związku z pytaniami dotyczącymi punktacji konkursów próbnych przypominamy, że na start każdemu uczestnikowi konkursu zostało przyznane 7.5 pkt. Ponieważ każde zadanie było za 3 pkt, a zadań było 10, to maksymalny wynik możliwy do uzyskania wynosił 37.5 pkt. Za błędną odpowiedź odejmowane było 0.75 pkt. W wypadku kiedy uczeń udzielił 10 błędnych odpowiedzi jego wynik to 0.