Dyplomy dla uczestników Konkursu już dostępne!

Na stronie dzwonek.pl zostały właśnie udostępnione dyplomy dla uczestników Konkursu. Zapraszamy nauczycieli do logowania się na stronie w celu pobrania elektronicznej wersji dyplomów.