Wyniki konkursu Bóbr 2021

Drogie Bobry, po zalogowaniu na platformę Dzwonek.pl w zakładce Konkursy powinniście już widzieć swoje wyniki punktowe. W niedługim czasie zostaną opublikowane rozwiązania z wyjaśnieniem. Przypominamy, że macie 2 tygodnie na przesyłanie ewentualnych reklamacji dotyczących wyników (drogą mailową). Następnie reklamacje zostaną zweryfikowane. Komitet organizacyjny ma miesiąc na ogłoszenie list laureatów i wyróżnionych. Prosimy wobec tego o cierpliwość :)