Wyniki XVII Konkursu Bóbr 2022

Zgodnie z regulaminem Konkursu (Rozdz. III, pkt. 1), od 22 listopada 2022 są dostępne wstępne wyniki uzyskane przez uczniów. Dostęp do nich mają nauczyciele prowadzący konkurs w szkole przez witrynę konkursową.

W nadchodzącym tygodniu na stronie Konkursu zostaną udostępnione rozwiązania zadań wraz z objaśnieniami – zachęcamy zwłaszcza uczniów do zapoznania się z nimi.

W ciągu kolejnych dwóch tygodni (do 4 grudnia 2022) Organizatorzy będą przyjmować reklamacje dotyczące rozwiązań i wyników konkursu – proszę je kierować pod adresem syslo@ii.uni.wroc.pl.

Później, kolejny tydzień będzie przeznaczony na weryfikację wyników i analizę reklamacji przez Organizatorów. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na witrynie Konkursu w tygodniu 12-16 grudnia 2022.