Zmiana terminów

Przepraszamy za opóźnienie w udostępnieniu rozwiązań wyjaśnień do zadań. W związku z tym, reklamacje będą rozpatrywane do 16 grudnia, a ostateczne wyniki zostaną opublikowane w pierwszym tygodniu Nowego Roku.